CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Dung Phát cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và duy trì tính riêng tư của họ. Chúng tôi hiểu rằng việc bảo mật thông tin là rất quan trọng, do đó, chúng tôi đã thiết lập các chính sách bảo mật sau đây để bảo vệ thông tin của bạn:

  1. Thu Thập Thông Tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn và để liên hệ với bạn khi cần thiết. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và số điện thoại.
  2. Sử Dụng Thông Tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ, và liên hệ với bạn khi cần thiết.
  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin đó khỏi sự truy cập trái phép hoặc sử dụng không đúng mục đích.
  4. Chia Sẻ Thông Tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để thực hiện các giao dịch hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  5. Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin: Bạn có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
  6. Bảo Lưu Thông Tin: Chúng tôi sẽ bảo lưu thông tin cá nhân của bạn cho đến khi không còn cần thiết nữa hoặc cho đến khi được yêu cầu xóa bởi bạn.

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và cam kết tuân thủ các quy định và nguyên tắc của chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.